Předškolní pedagogika 20. století

Název: Předškolní pedagogika 20. století
Variantní název
Дошкольная педагогика 20-го столетия
Die Vorschulpädagogik des 20. Jahrhunderts
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1989, roč. 38, č. I24, s. 27-52
Rozsah
27-52
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence