Interaction of social and biological determinants in the development and forming of the personality

Variantní název
Interakce sociálních a biologických determinant ve vývoji a formování osobnosti
Взаимоотношение социальных и биологических детерминант в развитии и в формировании личности
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1982, roč. 31, č. I17, s. 37-49
Rozsah
37-49
Type: Článek
Jazyk
anglicky
Licence: Neurčená licence
Document