Laterálna preferencia v ručnosti a niektoré školské výkony

Název: Laterálna preferencia v ručnosti a niektoré školské výkony
Variantní název
Латеральная преференция в ручности и некоторые школьные достижения
Lateral preference in handedness and some school achievements
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1972, roč. 21, č. I7, s. 23-34
Rozsah
23-34
Type: Článek
Jazyk
slovensky
Licence: Neurčená licence