Die Bestrebungen nach Modernisierung des Sprachunterrichtes in Westeuropa und in den Vereinigten Staaten

Název: Die Bestrebungen nach Modernisierung des Sprachunterrichtes in Westeuropa und in den Vereinigten Staaten
Variantní název:
  • Úsilí o modernizaci jazykové výuky v západní Evropě a USA
    • Stremlenije k modernizacii obučenija inostrannym jazykam v Zapadnoj Jevrope i Sojedinennych Štatach Ameriki
  • Efforts in modernisation of teaching languages. in West-Europian countries and in the U.S.A.
    • Stremlenije k modernizacii obučenija inostrannym jazykam v Zapadnoj Jevrope i Sojedinennych Štatach Ameriki
  • Стремление к модернизации обучения иностранным языкам в Западной Европе и Соединенных Штатах Америки
    • Stremlenije k modernizacii obučenija inostrannym jazykam v Zapadnoj Jevrope i Sojedinennych Štatach Ameriki
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1966, roč. 15, č. I1, s. [71]-79
Rozsah
[71]-79
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.