[Ducháček, Otto; Bartoš, Jozef. Grammaire du français contemporain]

Název: [Ducháček, Otto; Bartoš, Jozef. Grammaire du français contemporain]
Zdrojový dokument: Études romanes de Brno. 1979, roč. 10, č. 1, s. 96-97
Rozsah
96-97
Type: Recenze
Jazyk
francouzsky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Ducháček, Otto; Bartoš, Jozef. Grammaire du français contemporain. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogogické nakľadatelstvo, 1976. 529 s.