Psychosomatika a koncept chování typu v souvislosti s vážnými somatickými chorobami

Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2001, roč. 48, č. P4, s. [113]-123
Rozsah
[113]-123
  • ISSN
    1211-3522
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document