Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická 2003, roč. 52, č. Q6

Obrázek
Rok
2003
Rok vydání
2003
ISSN
1214-0406
ISBN
80-210-3158-1
hidden section Úvodem
Page Title
[5]-6 Úvodem Gajdoš, Július | pdficon
Studie
Page Title
[9]-17 Martin McDonagh : polehčující okolnosti dramatu Brandejská, Zdeňka | pdficon
[19]-29 Dadaisté na jevišti : (dadaismus a jeho divadelní podoby) Ceballosová, Sylva | pdficon
[31]-37 Krásno a jeho druhá tvár v období neskorej antiky : (krásno vo filozofii Plotina a v dramatickej podobě u Senecu) Čiripová, Dáša | pdficon
[39]-45 Na pomezí divadla řádu a dynamizmu Gajdoš, Július | pdficon
[47]-54 Divadlo-stroj, divadlo-organismus Horáková, Jana | pdficon
[55]-63 Xavier Durringer - naturalistický básník současného francouzského divadla Christov, Petr | pdficon
[65]-77 Zelený prsten Z.N. Gippiusové : symbolická struktura hry Klein, Pavel | pdficon
[79]-89 Uhdeho Král-Vávra a jeho inscenace ve Večerním Brně Kovářová, Klára | pdficon
[91]-100 Francouzské vzdorování přítomnosti : drama chycené za slovo, hledání, souvislosti Neveu, Kateřina | pdficon
[101]-111 Téma apokalypsy v jednoaktových hrách Sama Sheparda Pšenička, Martin | pdficon
[113]-123 Neroniana Stehlíková, Eva | pdficon
[125]-135 Fluxus a hudba Toncrová, Dana | pdficon
Prostor pro hosta
Page Title
[139]-151 Výměny symbolů, aneb, Německé divadlo v Praze mezi válkami, národy a kulturami Ambros, Veronika | pdficon
Z prací studentů
Page Title
[155]-160 Kauzalita v divadle a v dramatu Syrovátka, Tomáš | pdficon
Miscelanea
Page Title
[163]-164 Výtvarník na ruské scéně počátku 20. století Klein, Pavel | pdficon
165-166 Viditelná řeč Neveu, Kateřina | pdficon
hidden section Autoři
Page Title
167-170 Autoři | pdficon
hidden section Obrazové přílohy
Page Title
[171]-173 Obrazové přílohy | pdficon