[Robinson, Andrew. Writing and script: a very short introduction]

Autor: Boček, Vít
Zdrojový dokument: Linguistica Brunensia. 2010, roč. 58, č. 1-2, s. 352-353
Rozsah
352-353
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Note
  • Příspěvek vznikl v rámci projektu MŠMT ČR LC546.
Document