[Grammaticalization: current views and issues. Edited by Katerina Stathi, Elke Gehweiler and Ekkehard König ; Formal evidence in grammaticalization research. Edited by An Van linden, Jean-Christophe Verstraete and Kristin Davidse ; Heiner Böhmer. Grammatikalisierungsprozesse zwischen Latein und Iberoromanisch]

Zdrojový dokument: Linguistica Brunensia. 2011, roč. 59, č. 1-2, s. 350-353
Rozsah
350-353
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Document
Reference:
[1] Heltoft, L. – Nørgård-Sørensen, J. – Schøsler, L. 2005. Grammatikalisering som strukturforandring. In: Grammatikalisering og struktur. Ed. L. Heltoft, J. Nørgård-Sørensen, L. Schøsler. København, 9–30.

[2] Mathesius, V. 1915. Několik poznámek k mým studiím syntaktickým a jejich kritice ve Vědě České. Časopis pro moderní filologii 4, 473–475.

[3] Norde, M. 2009. Degrammaticalization. Oxford.

[4] Vykypěl, B. 2006. Essais zur Prager Typologie. München.

[5] Zikánová, Š. 2009. Postavení slovesného přísudku ve starší češtině (1500–1620). Praha.