Golem mezi hororem a komedií, divadlem a filmem, loutkou a sochou

Název: Golem mezi hororem a komedií, divadlem a filmem, loutkou a sochou
Variantní název:
  • Golem between horror and comedy, theatre and film, puppet and sculpture
Zdrojový dokument: Theatralia. 2010, roč. 13, č. 2, s. 40-55
Rozsah
40-55
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The dramatic and cinematic versions of the legendary character of Golem discussed here foreground his quality as an animated object used on stage and screen. This contribution attempts to capture the specific features of the film (Paul Wegener) and theatre (V+W) rendering of Golem conceptualized almost concurrently by the theorists of the Prague Linguistic Circle. They explore among others the effects of statue on stage, and screen, the use of gestures in film, and the effects of puppets, which are the elements present in both discussed works.
Reference
[1] AMBROS, Veronika. 2007. Golems and Robots: Intermediality, Hybridity and The Prague school. In Structuralism(s) Today. Co-editor of the volume together with R. Le Huenen, Andres Simon Perez and Adil D'Sousa. Ottawa: Legas, 2007, s. 176–189.

[2] BALAKIAN, Anna. 1959. Surrealism. The Road to the Absolute. New York: The Noonday Press, 1959.

[3] BILSKI, Emily D. 1988. Golem! Danger, Deliverance, and Art. (ed. Moshe Idel, Elfriede Ledig, and N. Y. ). New York: Jewish Museum, 1988.

[4] BOGATYREV, Petr. 1971. Příspěvek ke zkoumání divadelních znaků. In BOGATYREV, Petr. Souvislosti tvorby. Praha: Odeon, 1971, s. 139–145.

[5] CEMBALEST, Robin. 1989. Golem!: Danger, Deliverance and Art: Jewish Museum. Art News 88, 1989.

[6] CLARKE, John R. 1974–1975. Expressionism in Film and Architecture; Hans Poelzig’s Sets for Paul Wegener's the Golem. Art Journal 34.2, 1974–75, s.115–24.

[7] DELEUZE, Gilles. 2001. Guattari, Félix, Za menšinovou literaturu. Praha: Herrmann a synové, 2001.

[8] DOLEŽEL, Lubomír. 1992. Karel Čapek – Modern Storyteller. In MAKIN, Michael, TOMAN, Jindřich (ed.). On Karel Čapek. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1992, s. 15–28.

[9] DOLEŽEL, Lubomír. 2003. Heterocosmica. Praha: Carolinum, 2003.

[10] STEHLÍKOVÁ, Eva. 2007. Alfréd Radok mezi filmem a divadlem. In STEHLÍKOVÁ, Eva. (ed): Alfréd Radok mezi filmem a divadlem. Praha: AMU, 2007.

[11] EFFENBERGER, Vrastislav. 1974. Osvobozené divadlo. Praha: Divadelní ústav, 1974.

[12] ELAM, Keir. 2002. Semiotics of Drama and Theatre. London: Routledge, 2002. GE. Powder and Petrol [online]. [citováno dne 21. 8. 2010]. Dostupné na webové stránce: http://www.timeout.com/film/chicago/reviews/71335/powder-and-petrol.html/.

[13] GELBIN, Cathy. 2003. Narratives of Transgression, from Jewish Folktales to German Cinema: Paul Wegener's Der Golem, Wie Er in Die Welt Kam (the Golem: How He Came into the World, 1920). Kinoeye.3. 11. 2003, [no pagination].

[14] GLINERT, Lewis. 2001. Golem! the Making of a Modern Myth. Symposium (Washington, D.C.) 5. 2. 2001, s. 78–292.

[15] GROSSMAN, Jan, 1968. O kombinaci divadla a filmu. In SVOBODA, Bohumil (ed.). Laterna magika: Sborník statí. Praha: Filmový ústav, 1968, s. 31–97.

[16] HAVRÁNEK, Bohuslav. 1963. Studie o spisovném jazyce. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1963.

[17] HAVRÁNEK, Bohuslav. 1932. Spisovná čeština a jazyková kultura. Melantrich, 1932.

[18] HONZL, Jindřich. 1937. Inspirované herectví. In 10 let Osvobozeného divadla 1927–1937. V+W, Praha: Fr. Borový, 1937, s. 35–48.

[19] HONZL, Jindřich. 1956. K novému významu umění. Praha: Orbis, 1956.

[20] CHVATÍK, Květoslav, PEŠAT, Zdeněk (ed.). 1967. Poetismus. Praha: Odeon, 1967.

[21] JIRÁSEK, Alois. 1950. Staré pověsti české. Praha: Mladá fronta, 1950.

[22] KARÁSEK ze Lvovic, Jiří. 1987. Úvod a věnování. In SOKOL, František (ed.). Svět loutkového divadla. Praha: Albatros, 1987.

[23] KIEVAL, H. 1997. Pursuing the Golem of Prague: Jewish Culture and the Invention of a Tradition. Modern Judaism, vol. 17, no. 1, February 1997, s. 1–20. | DOI 10.1093/mj/17.1.1

[24] MEJERCHOLD, Vsevold. 1937. Mejerchold o Jiřím Voskovci a Janu Werichovi. In 10 let Osvobozeného divadla 1927–1937. V+W, Praha: Fr. Borový, 1937, s. 105.

[25] MEYRINK, Gustav. 1915. Der Golem. Leipzig: Kurt Wolff, 1915.

[26] MUKAŘOVSKÝ, Jan. 2000. Studie I. Brno: Host, 2000.

[27] MUKAŘOVSKÝ, Jan. 1971. Jazyk spisovný a jazyk básnický. In MUKAŘOVSKÝ, Jan. Cestami poetiky a estetiky. Praha: Odeon, 1971.

[28] PICK, Otto. 1930. Filologičtí clowni anebo osvoboditelé českého divadla. In Robin Zbojník 1930. Program Osvobozeného divadla, 1930.

[29] POJAR, Miloš (ed.). 2003. Golem v náboženství, vědě a umění. Praha: Židovské muzeum, 2003.

[30] PONCÉ, Charles. 1973. Kabbalah: An Introduction and Illumination for the World Today. San Francisco: Straight Arrow Books, 1973. Citováno podle: Occultism & parapsychology Encyclopedia: Shemhamphorash [online]. [citováno dne 18. 8. 2010]. Dostupné na webové stránce: http://www.answers.com/topic/shemhamphorash.

[31] QUINN, Michael. 1987. Jakobson and the Liberated Theatre. Stanford Slavic Studies 1, 1987, s. 153–155.

[32] JAKOBSON, Roman. 1971. Studies in Verbal Art. Michigan: Ann Arbor, 1971.

[33] SCHONBERG, Michal. 1988. Osvobozené. Toronto: Sixty-Eight Publishers, 1988.

[34] SCHÖNEMANN, Heide. 2003. Paul Wegener. Frühe Moderne im Film. Stuttgart: Cover Axel Menges, 2003.

[35] VANČURA, Vladislav, 1937. Poznámka o humoru Osvobozeného divadla. In 10 let Osvobozeného divadla 1927–1937. V+W, Praha: Fr. Borový, 1937, s. 24–26.

[36] VELTRUSKÝ, Jiří. 1994. Příspěvky k teorii divadla. Praha: Divadelní ústav, 1994.

[37] VOSKOVEC, Jiří. 1966. Klobouk ve křoví: výbor z veršů V+W 1927–1947. Praha: Československý spisovatel, 1966.

[38] VRCHLICKÝ, Jaroslav. 1886. Rabínská moudrost. Praha: F. Šimáček, 1886.

[39] WEGENER, Paul. 2002. The Golem: how he came into the world. Transit Film, Friedrich Wilhelm Murnau Stiftung; Union-Film; directed by, Carl Boese; screenplay, Paul Wegener. Golem (Motion picture) New York: Kino on Video, c2002. Restored authorized ed.

[40] WERICH, Jan. 2007. Potěšení bylo na mé straně aneb Jan Werich píše Jiřímu Voskovcovi (Jan Werich). Divadelní noviny, 2007, č. 3, s. 10.

[41] WERICH, Jan, VOSKOVEC, Jiří. 1956. Hry Osvobozeného divadla. sv. II., Praha: Československý spisovatel, 1956.

[42] WOLF, Pascheles (ed.). 1870. Sippurim, eine Sammlung jüdischer Volkssagen, Erzählungen, Mythen, Chroniken, Denkwürdigkeiten und Biographien berühmter Juden aller Jahrhunderte, insbesondere des Mittelalters. Erste Sammlung, vierte Auflage. Prag, 1870.

[43] ZICH, Otakar. 1923. Loutkové divadlo. Drobné umění – Výtvarné snahy, IV, 1923, s. 7–9, s. 56–60, s. 140–143.