[Keller, Jan. Tři sociální světy: sociální struktura postindustriální společnosti]