Dvojí pohled na dialogické jednání

Variantní název
A double view of dialogical acting
Zdrojový dokument: Theatralia. 2011, roč. 14, č. 2, s. 130-160
Rozsah
130-160
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
In its first part, the study applies John Heron's participatory method on dialogical acting. Heron's approach focuses primarily on the concept of figure formed due to interplay of two complementary processes – individuation and participation. Using the epistemology of the participatory approach, various ways of participation in dialogical acting are investigated. In the second part, dialogical acting is perceived through Vyskočil's performance Tajný tajný. Successively, dialogical acting is studied in context with such terms as imaginary illusion, superficial participation, power, confidentiality, pananoid interpretation, self-realization, disqualification, and fair play.
Note
  • Text vznikl v rámci řešení projektu GA AV ČR IAA701840901 Dialogické jednání v individuálním, skupinovém a kulturním kontextu.
Document
Reference:
[1] ČUNDERLE, Michal. 2011. Nedivadlo jako zdroj dialogického jednání. Theatralia, roč. 14, 2011, č. 2, s. 109–130.

[2] HERON, John. 1992. Feeling and Personhood: Psychology in Another Key. London: Sage, 1992.

[3] HERON, John. 1996. Co-operative Inquiry: Research into the Human Condition. London: Sage, 1996.

[4] HERON, John. 2007. Participatory Fruits of Spiritual Inquiry. ReVision, vol. 29, 1996, no. 3, p. 7–17. | DOI 10.3200/REVN.29.3.7-17

[5] HERON, John, REASON, Peter. 1997. Participatory Inquiry Paradigm. Qualitative Inquiry, vol. 3, 1997, no. 3, p. 274–294. | DOI 10.1177/107780049700300302

[6] CHRZ, Vladimír. 2010. Výzkum dialogického jednání: Hledání srozumitelných souvislostí. Biograf, 2010, č. 51, s. 65–87.

[7] REASON, Peter. 1994. Participation in Human Inquiry. London: Sage, 1994.

[8] VYSKOČIL, Ivan. 1967. Malé hry. Praha: Mladá fronta, 1967.

[9] VYSKOČIL, Ivan a kol. 2005. Dialogické jednání s vnitřním partnerem. Brno: Jamu, 2005.

[10] ZAHRADNÍČEK, Jan. 1995. Oslice Balaamova. Praha: Český spisovatel, 1995.