Divadlo v 7 a půl : Brno 1995-2009

Zdrojový dokument: Theatralia. 2011, roč. 14, č. 2, s. 77-80
Rozsah
77-80
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Document
Reference:
[1] BARTOŠOVÁ, Kateřina. 2004. Pitínského Nora aneb Když loutky bydlí v pekle. Lidové noviny, roč. 17, 24. 2. 2004, č. 46, s. 18.

[2] BARTOŠOVÁ, Kateřina. 1999. Povídej, protože neslyším. Mladá fronta Dnes, roč. 10, 11. 5. 1999, č. 108, s. 3.

[3] BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. 1995. Smutné oči bludných hvězd z Podkarpatí. R 5, 9. 10. 1995, s. 11.

[4] BRANDEJSKÁ, Zdenka. 2004. Otevřené krajiny, neklidná těla. Svět a divadlo, roč. 15, 2004, č. 3, s. 52‒62.

[5] Brno má 7 a půl. Práce 14. 10. 1995, s. 9.

[6] Cesta do Ameriky v Goldflamově verzi. Lidové noviny 27. 11. 1996, s. 10.

[7] Divadlo má exekuci za popelnice. Mladá fronta Dnes, roč. 16, 21. 4.2005, č. 93, s. C/11.

[8] Divadlo má problém kvůli dotacím. Mladá fronta Dnes, roč. 17, 8. 12. 2006, č. 285, s. C1 aC2.

[9] Divadlo v 7 a půl nemusí vracet městu dotace. Mladá fronta Dnes, roč. 18, 2007, č. 14, 17. 1., s. C1.

[10] Divadlo v 7 a půl posiluje spolupráci s neslyšícími herci. Rovnost 20. 6. 1997.

[11] DRÁBEK, Pavel. 1999. Divá Bára. Divadelní noviny, roč. 8, 1999, č. 17, s. 7.

[12] DVOŘÁK, Jan, HULEC, Vladimír. 1996. Příští vlna – Next wave: antologie alternativy, okraje a undergroundu v českém divadle 90. let. Praha, 1996.

[13] HAVLÍČKOVÁ, Margita. 1998. Anýzové jablíčko aneb O lásce a utrpení. Divadelní noviny, roč. 7, 1998, č. 1, s. 4.

[14] HOŘÍNEK, Zdeněk. 2004. Nora: Od kukátka přes ulici až k pohyblivé zastávce. Divadelní noviny, roč. 13, 2004, č. 16, s. 7.

[15] CHRISTOV, Petr. 2004. Osm a půl Divadla v 7 a půl. Svět a divadlo, roč. 15, č. 4, s. 168‒171.

[16] KOVÁŘOVÁ, Petra. 2009. Divadlo v 7 a půl. Magisterská diplomová práce Kabinet divadelních studií při Semináři estetiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno, 2009. [Práce obsahuje kompletní bibliografii Divadla v 7 a půl a soupis inscenací do roku 2009.]

[17] KŘÍŽ, Jiří P. 2004. Nora z Kabinetu múz i z nádraží: Pitínského Ibsen získal Cenu Sazky za Událost sezóny. Právo, roč. 14, 14. 10. 2004, č. 240, s. 11.

[18] MACHALICKÁ, Jana. 1996. Divadlo otevřené různým žánrům. Lidové noviny, 23. 5. 1996.

[19] MLEJNEK, Josef. 2001. Jiné petrkovské postupy. Divadelní noviny, roč. 10, 2001, č. 15, s. 7.

[20] STEHLÍKOVÁ, Eva. 1995. Slyšatec hluchavkám. Divadelní noviny, roč. 4, 1995, č. 13, s. 13.

[21] ŠTĚDROŇ, Petr. 2004. Pokojíček pro loutku. Divadelní noviny, roč. 13, 30. 3. 2004, č. 7, s. 6.

[22] ŠTĚDROŇ, Petr. 2004. Vlk spoutaný jevištěm. Divadelní noviny, roč. 13,25. 5. 2004, č. 11, s. 5.