Vladimír Just: O dějinách divadla v totalitě a po totalitě

Zdrojový dokument: Theatralia. 2011, roč. 14, č. 2, s. 250-252
Rozsah
250-252
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Just, Vladimír. Divadlo v totalitním systému: příběh českého divadla (1945-1989) nejen v datech a souvislostech. Vyd. 1. Praha: Academia, 2010. 679 s., xxxii s. obr. příl. ISBN 978-80-200-1720-8.
Document
Reference:
[1] Just, Vladimír. Divadlo v totalitním systému: příběh českého divadla (1945-1989) nejen v datech a souvislostech. Vyd. 1. Praha: Academia, 2010.