Pracovní teze k problematice teatrologického výzkumu v IDU