Živý a zaujatý výklad tabuizované slovenské překladatelky

Zdrojový dokument: Новая русистика. 2008, roč. 1, č. 1, s. 93-95
Rozsah
93-95
  • ISSN
    1803-4950 (print)
    2336-4564 (online)
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Maliti-Fraňová, Eva. Tabuizovaná prekladateľka Zora Jesenská. 1. vyd. Bratislava: Veda, 2007. 208 s. ISBN 978-80-224-0954-4.
Document