XI. ODR - 2x k problematice nových učebnic ruštiny [1.]

Autor: Gazda, Jiří
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 1993, roč. 3, č. 4, s. 51-52
Rozsah
51-52
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Zpráva
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Note
  • Zpráva přednesená na schůzi Jazykovědného sdružení na FF MU v Brně dne 27. 10. 1993 týkající se XI. Olomouckých dnů rusistů konaných 25. - 27. 8. 1993 v Olomouci.
Document