Originální slovenský příspěvek k mezinárodnímu sjezdu slavistů