[Slovensko-ukrajinské vzťahy v oblasti jazyka, literatúry, histórie a kultúry: zborník materiálov z medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala 12.-13. septembra 2002 v Prešove]