[Acta universitatis Mathaei Belii]

Zdrojový dokument: Opera Slavica. 1996, roč. 6, č. 4, s. 64-66
Rozsah
64-66
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Máčay, Tibor (ed.). Poiski = Hľadanie: zborník vedecko-výskumných prác, séria spoločenskovedná. Vyd. 1. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 1994. 132 s. Acta Universitatis Mathaei Belii. ISBN 80-85162-72-5.
Document