Prvá lastovička ako zvestovateľka jari v slovenskej rusistike

Zdrojový dokument: Opera Slavica. 1996, roč. 6, č. 1, s. 60-62
Rozsah
60-62
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Recenze
Jazyk
slovensky
Licence: Neurčená licence
Document