Anton Pavlovič Čechov jako strážce hodnot

Název: Anton Pavlovič Čechov jako strážce hodnot
Autor: Dohnal, Josef
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2010, roč. 20, č. 1, s. 16-22
Rozsah
16-22
  • ISSN
    1211-7676
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Stať je zaměřena na sledování možnosti uplatnění/zachycení/implikaci hodnot a hodnotového žebříčku v literárním díle, speciálně pak v prózách Antona Pavloviče Čechova. V závěru autor konstatuje, že tento ruský spisovatel volí nepřímé zobrazování hodnotových soudů a nutí tak čtenáře přijímat hodnotové soudy.
Статья направлена на изучение возможности применить/изобразить/внушать ценности в произведении художественной литературы, отчасти в прозах Антона Павловича Чехова. Автор в заключении статьи утверждает, что русский писатель применяет косвенное изображение ценностных суждений и заставляет таким способом самого читателя решать о ценностях.