Průměrná současná ruská detektivka jako zdroj jazykových a lingvoreáliových informací

Název: Průměrná současná ruská detektivka jako zdroj jazykových a lingvoreáliových informací
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2001, roč. 11, č. 4, s. 32-39
Rozsah
32-39
  • ISSN
    1211-7676
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Дашкова, П.В. Образ врага: Роман. Москва: ЗАО Изд-во ЭКСМО-Пресс, 1999. 448 с.