[Ruferová, J. Sémantické typy predikativních adjektiv s prostým a předložkovým genitivem v současné ruštině]

Název: [Ruferová, J. Sémantické typy predikativních adjektiv s prostým a předložkovým genitivem v současné ruštině]
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2000, roč. 10, č. 2, s. 48-49
Rozsah
48-49
  • ISSN
    1211-7676
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Ruferová, Jana. Sémantické typy predikativních adjektiv s prostým a předložkovým genitivem v současné ruštině. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 1999. 283 s. ISBN 80-7041-578-9.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.