ISLANDIA, aneb, Krátké vypsání ostrovu Islandu, v němž věci divné a zvláštní, v krajinách těchto našich nevídané očitě spatřiny a některé od obyvatelův ostrovu toho hodnověrných slyšány i pravdivě poznamenány : MDCXXXVIII

Zdrojový dokument: Vetter, Daniel. Daniel Vetter a jeho "Islandia". Brno: Filosofická fakulta s podporou Ministerstva školství a národní osvěty, 1931, pp. [69]-178
Rozsah
[69]-178
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
polsky
německy
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Document