Diskusní příspěvek k referátu Fr. Trávníčka

Název: Diskusní příspěvek k referátu Fr. Trávníčka
Zdrojový dokument: Horálek, Karel. Otázky slovanské syntaxe : sborník brněnské syntaktické konference, 17.-21.IV.1961. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1962, pp. 23-24
Rozsah
23-24
Typ
Jiný typ článku
Jazyk
česky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence