Ke vztahu mezi vývojem souvětí a vývojem myšlení a k významu studia souvětí v jazyce v 18. století

Název: Ke vztahu mezi vývojem souvětí a vývojem myšlení a k významu studia souvětí v jazyce v 18. století
Zdrojový dokument: Svoboda, Karel. Otázky slovanské syntaxe : sborník brněnské syntaktické konference, 17.-21.IV.1961. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1962, pp. 290-292
Rozsah
290-292
Typ
Článek
Jazyk
česky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence