Nadväzovacie vzťahy v hovorovej skladbe

Název: Nadväzovacie vzťahy v hovorovej skladbe
Zdrojový dokument: Miko, František. Otázky slovanské syntaxe : sborník brněnské syntaktické konference, 17.-21.IV.1961. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1962, pp. 346-347
Rozsah
346-347
Typ
Jiný typ článku
Jazyk
slovensky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence