Introduction

Zdrojový dokument: Bartoněk, Antonín. Development of the long-vowel system in Ancient Greek dialects. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1966, pp. 5-23
Rozsah
5-23
Typ
Kapitola
Jazyk
anglicky
řečtina, starověká (do 1453)
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Document