Nářeční věta a hlediska její interpretace

Název: Nářeční věta a hlediska její interpretace
Autor: Chloupek, Jan
Zdrojový dokument: Chloupek, Jan. Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. Bauer, Jaroslav (Editor). Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1968, pp. 123-128
Rozsah
123-128
Typ
Článek
Jazyk
česky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence