Аспектуальность как один из элементов структуры предложения : (на материале русского языка в сопоставлении с чешским)

Název: Аспектуальность как один из элементов структуры предложения : (на материале русского языка в сопоставлении с чешским)
Zdrojový dokument: Bondarko, Aleksandr Vladimirovič. Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. Bauer, Jaroslav (Editor). Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1968, pp. 263-268
Rozsah
263-268
Typ
Článek
Jazyk
rusky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence