K adekvátnosti typologického porovnávania

Název: K adekvátnosti typologického porovnávania
Zdrojový dokument: Ondruš, Pavol. Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. Bauer, Jaroslav (Editor). Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1968, pp. 322-323
Rozsah
322-323
Typ
Článek
Jazyk
slovensky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence