K činitelům určujícím modalitu vedlejších vět obsahových, zvláště žádacích v češtině

Název: K činitelům určujícím modalitu vedlejších vět obsahových, zvláště žádacích v češtině
Variantní název
К факторам определяющим модальность изъяснительных предложений, особенно косвенно-побудительных и пожелательных в чешском языке
Zdrojový dokument: Blažek, Jiří. Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1973, pp. 247-256
Rozsah
247-256
Typ
Článek
Jazyk
česky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence