Odpowiedź referenta

Název: Odpowiedź referenta
Zdrojový dokument: Topolińska, Zuzanna. Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1973, pp. 293
Rozsah
293
Typ
Jiný typ článku
Jazyk
polsky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence