Модални синтактични вързки в българските говори

Název: Модални синтактични вързки в българските говори
Zdrojový dokument: Lilov, Metodi; Kostova, Tinka; Simeonova, Chriska. Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1973, pp. 367-369
Rozsah
367-369
Typ
Článek
Jazyk
bulharsky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence