K jedné chybně zařazené archiválii

Variantní název
Zu einem falsch eingeordneten Archivdokument
Zdrojový dokument: Dostálová, Růžena. Classica atque mediaevalia Jaroslao Ludvíkovský octogenario oblata. Češka, Josef (Editor). Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1975, pp. 253-256
Rozsah
253-256
Typ
Článek
Jazyk
česky
latinsky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Document