The part played by the Countries of the Crown of St. Wenceslaus and by Hungary in the Freedom ideology of the Polish gentry (1572-1648)

Variantní název
Význam a úloha příkladu Zemí Koruny české a Uher v ideologii šlechtické svobody v Polsku v letech 1572 až 1648
Rola przykładu Krajów Korony Św. Wacława i Węgier w ideologii Wolnościowej szlachty polskiej (1572-1648)
Contributor
Hejl, František (Translator)
Zdrojový dokument: Leszczyński, Józef. Otázky dějin střední a východní Evropy. II. Hejl, František (Editor); Kolejka, Josef (Editor). Vyd. 1. Brno: Univerzita J.E. Purkyně, 1975, pp. 25-64
Rozsah
25-64
Typ
Článek
Jazyk
anglicky
polsky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Document