Triumph und Dämmerung des sog. Manierismus

Zdrojový dokument: Pelikán, Oldřich. Übergangs- und Krisenperioden in der antiken Kunst : phänomen des sog. Manierismus. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1977, pp. 13-21
Rozsah
13-21
Typ
Kapitola
Jazyk
německy
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Document