Тактовото членение като актуализиращ фактор

Autor: Lilov, Metodi
Zdrojový dokument: Lilov, Metodi. Otázky slovanské syntaxe. IV/2, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976. Grepl, Miroslav (Editor). Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1980, pp. 179-182
Rozsah
179-182
Typ
Článek
Jazyk
bulharsky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Document