The families of university graduates

Název: The families of university graduates
Autor: Možný, Ivo
Zdrojový dokument: Možný, Ivo. Rodina vysokoškolsky vzdělaných manželů. Vyd. 1. V Brně: Universita J.E. Purkyně, 1983, pp. 183-189
Rozsah
183-189
Typ
Shrnutí
Jazyk
anglicky
Rights access
otevřený přístup
Licence: N/A