The changing dichotomy between informal and formal utterance : summary

Název: The changing dichotomy between informal and formal utterance : summary
Autor: Chloupek, Jan
Zdrojový dokument: Chloupek, Jan. Dichotomie spisovnosti a nespisovnosti. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1986, pp. 117-121
Rozsah
117-121
Typ
Shrnutí
Jazyk
anglicky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: N/A