Tempus und Modus

Název: Tempus und Modus
Autor: Erhart, Adolf
Zdrojový dokument: Erhart, Adolf. Das indoeuropäische Verbalsystem. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, c1989, pp. 67-89
Rozsah
67-89
Typ
Kapitola
Jazyk
německy
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence