Erbovní pověsti v českých spisech Bartoloměje Paprockého z Hlohol : genetický rozbor

Variantní název
Erbovní pověsti v českých spisech Paprockého : genetický rozbor
Zdrojový dokument: Hrabětová, Irena. Erbovní pověsti v českých spisech Bartoloměje Paprockého z Hlohol. Vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita, c1992, pp. 21-123
Rozsah
21-123
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Document