Драмската уметност на jужните словени

Zdrojový dokument: Dorovský, Ivan. Dramatické umění jižních Slovanů. Část 1, 1918-1941. Vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita, 1995, pp. 171
Rozsah
171
Typ
Shrnutí
Jazyk
makedonsky
Rights access
otevřený přístup
Licence: N/A
Document