Formas apocopadas y acronimia

Název: Formas apocopadas y acronimia
Zdrojový dokument: Stehlík, Petr. Aspectos problemáticos de la prefijación en español. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2011, pp. 65-70
Rozsah
65-70
Typ
Kapitola
Jazyk
španělsky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence