1

Title: Sacra
Rok: 2012
Ročník: 10
Číslo: 1
Rok vydání
2012
ISSN
1214-5351 (print)
2336-4483 (online)
Ústav FF MU
hidden section Úvodník
Title Document
Úvodník | 4
Kundtová Klocová, Eva
PDF
Studie
Title Document
Doktrína a politika lhaské debaty: obraz samjáské tradice v kronice Baže | 5–32
Synek, Michal
PDF
From body to space and time : perceiving space and time in the Mithras cult | 33–47
Panagiotidou, Olympia
PDF
Registrace podle zákona 3/2002 Sb. : problematika snah o zamezení registrace "destruktivních kultů" a fenomén nových náboženských hnutí | 48–60
Váchal, Marek
PDF
Rozhledy a polemika
Title Document
Sociologie, která počítá s bohy? : poznámky k aktérství (nejenom) Panny Marie | 61–68
Vrzal, Miroslav
PDF
Rozhovor s Thomasem E. Lawsonem | 69–76
Lawson, Thomas E.
PDF
Zprávy a recenze
Title Document
Workshop past, present, and future in the scientific study of religion, 1.-3. března 2012, Brno | 77–79
Čejková, Olga
PDF
Fakultní kolo religionistické Studentské vědecké konference, 17. dubna 2012, Brno | 80–81
Vrzal, Miroslav
PDF
Medzinárodná religionistická Studentská vědecká konferencia, 4.-6. máj 2012, Kutna Hora, Česká republika | 82–83
Belovičová, Monika
PDF
Religionistická exkurze 2012 | 84–86
Audy, Petr; Maloňová, Věra; Nusko, Petr
PDF
Môj študijný pobyt vo Viedni | 87–88
Masláková, Magdaléna
PDF
[Honzík, Jan, ed. Jednota v rozmanitosti: buddhismus v České republice] | 89–94
Adamík, Marek
PDF
[Putna, Martin C. Obrazy z kulturních dějin americké religiozity] | 95–97
Beláňová, Andrea
PDF
[Havlíček, Jakub. Cesty božstev: otázky interpretace náboženství a nacionalismu v moderním Japonsku] | 98–99
Tlčimuková, Petra
PDF
Výběr z nově vyšlých titulů | 100–102
Březinová, Hana
PDF