Nápaditý triptych slovenské rusistiky

Název: Nápaditý triptych slovenské rusistiky
Zdrojový dokument: Новая русистика. 2012, roč. 5, č. 1, s. 90-92
Rozsah
90-92
  • ISSN
    1803-4950 (print)
    2336-4564 (online)
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Muránska, Natália. (Kon)Texty ruskej literatúry. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - Filozofická fakulta, 2010. 81 s. ISBN 978-80-8094-655-5.