České meziválečné drama v Deutsches Theater a v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě (1929-1938)

Název: České meziválečné drama v Deutsches Theater a v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě (1929-1938)
Zdrojový dokument: Theatralia. 2013, roč. 16, č. 1, s. 176-187
Rozsah
176-187
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Reference
[1] A. W. 1930. Die Bekehrung des Ferdyš Pištora. Ostrauer Zeitung 251 (31. 10. 1930): 9.

[2] Die Mutter. 1938a. Ostrauer Zeitung 70 (26. 3. 1938): 4.

[3] Die Mutter. 1938b. Silesia 73 (29. 3. 1938): 5.

[4] -drko-. 1938. Pro záchranu čistě lidských hodnot. České slovo 57 (27. 2. 1938): 8.

[5] -fa-. 1938. Šest mrtvých na jevišti a obecenstvo se celkem nebavilo. Ostravský poledník 47 (26. 2. 1938): 1.

[6] -ff-. 1937. Die weiße Krankheit. Silesia 250 (3. 11. 1937): 5.

[7] HAIDER-PREGLER, Hilde. 2004. Ein merkwürdiger Ort, dieses Mährisch-Ostrau! (Zur Situation des deutschsprachigen Theaters unter Rudolf Zeisel). In Bořivoj Srba a Jana Starek. Ztracené kontexty – Verlorener Kontext (K souvztažnostem české a německy mluvící divadelní kultury v Čechách a na Moravě). Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004: 160‒171.

[8] Herecká XI. NDMS. ‒ Herecká XI. 1938. Německé divadlo. Duch času 78 (2. 4. 1938): 6.

[9] H. K. 1938. Theater-Spiel am Fußballplatz. Ostrauer Zeitung 78 (4. 4. 1938): 5.

[10] JIŘÍK, Karel a kol. 1993. Dějiny Ostravy. Ostrava: Sfinga, 1993.

[11] jos. 1937. Auf dem Wege zur nationalen Verständigung. Ostrauer Zeitung 82 (8. 4. 1937): 3.

[12] MARTÍNEK, Vojtěch. 1925. R. U. R. Moravskoslezský deník 348 (22. 12. 1925): 5.

[13] OST, Beřich (Friedrich). 1934. Langerovi "Andělé mezi námi" v ostravském německém divadle. Duch času 55 (6. 3. 1934): 4.

[14] OST, Friedrich (Bedřich). 1937. Die Weiße Krankheit. Ostrauer Zeitung 247 (29. 10. 1937): 2.

[15] -zb-. 1937. Oslava 28. října v německém divadle v Mor. Ostravě. Moravskoslezský deník 298 (30. 10. 1937): 3.

[16] PEČENKOVÁ, Karolína. 2011. Jan Škoda. Národní divadlo moravskoslezské 2 (2011): 7: 30‒31.

[17] PREGLER, Hilde. 1965. Die Geschichte des deutschsprachigen Theaters in Mährisch Ostrau von den Anfängen bis 1944. Disertační práce. Wien: Universität Wien, Philosophische Fakultät, 1965 (nepubl.).

[18] SCHNEIDER, Hansjörg. 1979. Exiltheater in der Tschechoslowakei 1933‒1938. Berlin: Henschelverlag, 1979.

[19] SCHNEIDER, Hansjörg. 2007. Divadlo bez krize (Německé divadlo v Moravské Ostravě). Divadelní revue 18 (2007): 3: 22‒26.

[20] ŠERKA, Josef. 2003. Německý dům v Moravské Ostravě 1895‒1945. In Blažena Przybylová (ed.). Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska. 21. díl. Ostrava: Tilia, 2003: 399‒421.

[21] ŠTEFANIDES, Jiří. 2000. České divadlo v Moravské Ostravě 1908–1919. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000.

[22] ŠTEFANIDES, Jiří. 2002. Karel Čapek: Die weiße Krankheit, Deutsches Theater in Ostrau, 1937. In Kontext(y) III. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Philosophica – Aesheteica 25 – 2002. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002: 107‒113.

[23] ŠTEFANIDES, Jiří. 2008. České drama v Deutsches Theater v Ostravě v letech 1919‒1938. In Erik Gilk a Lukáš Neumann (edd.). Moravica VI. Symposiana. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008: 39–44.

[24] ZBAVITEL, Miloš. 1980. Jiří Myron. Ostrava: Profil, 1980.

[25] ZBAVITEL, Miloš. 1997. Ostravský klub českých a německých divadelních pracovníků. Vlastivědné listy 23 (1997): 2: 29‒30.