[Je nasnadě, že, dotkla-li se pověst o Žižkovi i nejrůznějších míst ...]

Název: [Je nasnadě, že, dotkla-li se pověst o Žižkovi i nejrůznějších míst ...]
Zdrojový dokument: Urbánek, Rudolf. Žižka v památkách a úctě lidu českého. Brno: Filosofická fakulta, 1924, pp. 18-40
Rozsah
18-40
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Note
Obsahuje: Tradice trocnovská (18-20) -- Podání v Prachaticích, Rabí i o hradu Kalichu (20-22) -- Pole u Přibyslavi (22) -- Žižka pochován v Hradci Králové (23-24) -- Tradice o přenesení do Čáslavě (Text G Starých letopisů; proti tomu "paměť čáslavská") (24-25) -- Nejistota Bílejovského (25-26) -- Ustálení tradice o přenesení (26-27) -- Svědectví kutnohorských letopisů o záměně mrtvoly (28-29) -- Řehoř Heimburk autorem epitafu čáslavského? (29-31) -- Poměr epitafu k Huttnerovi (31-32) -- Epitaf a rodina Žižkova (32-34) -- Skutečná existence epitafu (34-36) -- Náhrobek čáslavský a jeho vznik (36-38) -- Svědectví faráře Jana o záměně pozdním článkem legendy čáslavské (38-40)
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence