[Jako jsme již viděli při tradicích ...]

Název: [Jako jsme již viděli při tradicích ...]
Zdrojový dokument: Urbánek, Rudolf. Žižka v památkách a úctě lidu českého. Brno: Filosofická fakulta, 1924, pp. 40-69
Rozsah
40-69
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Note
Obsahuje: V tradici dva tábory (40) -- Ludolf Zahaňský (40-41) -- Popularita jména Žižkova a obdoby starozákonní (42) -- Nejstarší letopisci a "boží bojovník" (42-43) -- Představy rázu zázračného (43) -- Sugesce pověsti a nepřemožitelnosti slepého vůdce (44-45) -- Vliv osobnosti Žižkovy (45-46) -- "Kronika velmi pěkná" (46-49) -- Eneáš Silvius (49-53); pověst o bubnu Žižkově (53-54); Eneáš o stáří Žižkově (54-55) -- Nejstarší listiny o Žižkovi a jeho stáří (55-56); jméno Žižkovo (56-57); teta a dcera Žižkova (57); nejstarší obrazy Žižkovy (57-58); stáří a veřejná činnost i poměr Žižkův ke Korybutovi (58-59); neprůkaznost nálezu čáslavského (59-60) -- Eneáš o Rokycanovi při smíru mezi Žižkou a Pražany (61-62) -- Rychlé ohlasy Eneášovy (Jošt z Rožmberka, Hilarius Litoměřický) (62-63) -- Katolíci o Viktorinovi z Kunštátu (křest Jiřího z Poděbrad) (63) -- Nálada utrakvistická za krále Jiřího (64) -- manifest z r. 1469 (65-66); Martin z Krčína (66) -- Utrakvističtí humanisté a Jednota bratrská (66-67) -- Tradice blanická a její proměny (67-69) -- Význam jména "Žižka" (69)
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence